• 27/01/2009

    מאת: עו”ד שמוליק קסוטו

    החתימה בשטרות

    המחקר עליו מבוסס הכותר נועד לגבש משנה סדורה ומלאה בכל הנוגע לאופייה ומעמדה של החתימה השטרית. לכתבה המלאה img